Antivirus Lokal Indonesia

{Virus Lintah Darat}
Panjenengan damel antivirus Lokal? Pastine Jenengan ngertos kaleh salah setunggal antivirus sing lagi kondang sing wis gawe tembok Flash Disk-se dewe sing otomatis tanpo injeksi lan tanpo ucapan. Yup-yap, antivirus iku jenenge SMADAV,hehe soale wingi wis kenalan,dadine wis dianggep sohib.

karo antivirus iki, file sing ono neng flashe disk awake dewe iso diproteksi ben ora ditembus karo mbak-mbak neng.bla-bla...neng jero folder khusus sing dilarang ora oleh diubah jenenge. alasane mboten wonten fungsine nek awak dewe ngerubah jenenge folder teko antivirus lokal niki.

aku mboten ngertos akeh mengenai antivirus lokal iki dadi nyuwun ngapunten nek dereng saget ngewenehi informasi seng lengkap. Hehe. Sekedar ngukur kemampuan neng SEO mawon, keyword shooting.iki wae yo jiblok.....tulisane kang ardi33...cayo