Mengolah Hati

Amin, Semoga Semua pertanggung-Jawaban Kita Serahkan Kepada Allah,Penguasa Kasih yang tak terbatas dan cinta yang tak dapat dibandingkan,Amin,
Semoga kehidupan kita,kebesarannya,masa-masa baik dan buruk menjadi tanggung jawab-nya,semoga Dia bertanggung Jawab atas kelahiran kita,serta atas yang Baik dan buruk yang telah kita lakukan,semoga Dia bertanggung Jawab atas kebesaran kehidupan kita,atas kasih yang akan menjauhkan penderitaan dari kita dan atas tugas yang membuat kita tumbuh dan membawa kita kepantai yang lain,Amin...
Cahaya kemilauan mataku,sesama manusia yang menjadi kehidupan dalam hidupku,sumber cahaya mataku,aku memberikan salam cinta padamu.
Semoga Allah menyenangkan kita dan memberi kasihnya kepada kita,,semogalah Allah Semata yang bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam kehidupan kita dan atas kemegahannya.semoga dia membimbing kita pada jalan yang benar,semoga Dia memberi makan kita dengan sifat-sifat baiknya dan memberi kita kasihnya,Hartanya,kekayaannya yang tak terbatas.
semoga Dia memberi makan Kita dengan susu Cinta nya dan menuangkan madu kasihnya kepada kita.semoga Dia Menunjukkan kepada kita Cahaya kearifan dan mengajari kita untuk memahami rahasia-rahasia dari 3 alam,
semoga Dia menunjukkan kepada kita jalan kebenaran yang lurus,semoga Dia melimpahkan kepada kita Kasihnya dan merangkul kita dengan kekayaan kasihnya....Amin