Profil-ku

Nama :Marzuq Ahmad Ibnu Muzani

RIWAYAT PENDIDIKAN MA"HAD:  • Ma'had Modern Arrisalah Ponorogo
  • Ma'had Mahir Arriyadl Ringin Agung Kediri
  • Ma'had Nurul Haramain Pujon Malang
  • Ma'had Darul Lughah Wa Dakwah Pasuruan
  • Ma'had Darussalam Banyuwangi

RIWAYAT PENDIDIKAN
  • Sekolah Dasar Negeri Setail 2 Jalen Genteng Banyuwangi
  • Sekolah Menengah Pertama Ibrahimy Banyuwangi
  • Madrasah Aliyyah Al Amiriyyah Banyuwangi
  • Universitas Negeri Yogyakarta(mechanical Enginering)
  • Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta(mechanical Enginering)


Surat Al Baqarah 214 Adalah Favoritku

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu?
Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: 'Bilakah datangnya pertolongan Allah?'
Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.

(Al Baqarah : 214)